Start

Daniel Nilsson Photographer

PLAY_svart

20130623
Reportage om David James som numera spelar i IBV på Westmana öarna utanför Island. Publiken samlas överallt under matchen, på klippor och i bilarna.
Foto: Daniel Nilsson